Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Klachtenregeling
7 december 2014
Beoordelingen Compass Fysiotherapie
9 februari 2015
Klachtenregeling
7 december 2014
Beoordelingen Compass Fysiotherapie
9 februari 2015

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken heeft. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die (para)medische zorg nodig hebben. De WGBO regelt recht op informatie over de medische situatie, toestemming voor een medisch dossier, inzage in het medisch dossier, recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim), recht op vrije artsenkeuze en vertegenwoordiging van patiënten die zelf niet kunnen beslissen. Heeft u vragen over de WGBO? Eduard Vermeulen helpt u graag verder.