Ouderdom? Blessures? Pijn? Operatie?
7 december 2014
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
7 december 2014

Klachtenregeling
Fysiotherapie Doesburg Vermeulen neemt deel aan de KNGF klachtenregeling, zoals vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Heeft u een klacht, een suggestie of een verbeterpunt voor Compass Fysiotherapie? Meld deze bij Eduard Vermeulen. Hij helpt u bij het invullen van het formulier en begeleidt u bij de afhandeling van uw klacht.