Data-analyse voor kwaliteitsverbetering in fysiotherapie

Bij Compass Fysiotherapie, een erkende Keurmerkpraktijk en aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), staat kwaliteitsborging en het continue verbeteren van fysiotherapeutische zorg voorop. Dit wordt bereikt door middel van systematische verzameling en analyse van behandelgegevens. Deze aanpak, ondersteund door zowel het Keurmerk Fysiotherapie als het KNGF, benadrukt het belang van data in het verbeteren van de zorgkwaliteit, beleidsontwikkeling en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

Data verzameling en analyse

De fysiotherapeuten bij Compass Fysiotherapie verzamelen gegevens via het elektronisch patiëntendossier (EPD) van de praktijk, die gemiddeld één keer per maand worden doorgestuurd naar zowel de Landelijke Database Kwaliteit (LDK) van het Keurmerk/Nivel als de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF, uitgevoerd door Mediquest en IQ Healthcare. Deze organisaties zijn erkend voor hun expertise in betrouwbare dataverzameling en onderzoek, waarbij de privacy en anonimiteit van patiënten streng beschermd worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden verzameld?

De focus ligt op het verzamelen van niet-identificeerbare gegevens zoals geslacht, leeftijd en specifieke behandelgegevens. Deze informatie is cruciaal om de effectiviteit van behandelingen te beoordelen, te vergelijken met landelijke gemiddelden en te bepalen waar verbeteringen mogelijk zijn. Door deze praktijk kunnen fysiotherapeuten de kwaliteit van de door hen geleverde zorg verhogen.

Belang van data voor kwaliteitsverbetering

Het verzamelen van deze gegevens stelt fysiotherapeuten in staat om inzicht te krijgen in hun eigen functioneren en de effectiviteit van hun behandelingen. Dit draagt bij aan een voortdurende verbetering van de zorg en ondersteunt fysiotherapiepraktijken in het leveren van optimale zorg aan hun patiënten. De samenwerking met gespecialiseerde netwerken zoals ZorgTopics en Chronisch ZorgNet versterkt deze inspanningen door toegang te bieden tot de nieuwste behandelmethoden en kwaliteitsstandaarden.

Uw rechten en privacy

De anonimiteit en privacy van elke patiënt zijn gewaarborgd. Persoonlijke gegevens zijn nooit herleidbaar naar individuele patiënten, en onderzoekers krijgen geen toegang tot identificerende informatie. Patiënten die bezwaar hebben tegen het gebruik van hun gegevens voor deze doeleinden kunnen dit kenbaar maken bij hun fysiotherapeut, waarna hun gegevens niet zullen worden opgenomen in de dataverzameling.

Vragen en toestemming

Compass Fysiotherapie moedigt patiënten aan om vragen te stellen en zich te informeren over het proces van dataverzameling en analyse. De toestemming van de patiënt is essentieel in dit proces, en patiënten hebben altijd de mogelijkheid om hun toestemming in te trekken of geen toestemming te geven voor het gebruik van hun gegevens.

Door de integratie van deze praktijken en benaderingen werkt Compass Fysiotherapie actief aan het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg, waarbij de nadruk ligt op kwaliteitsborging, patiëntveiligheid en het bevorderen van beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek binnen de fysiotherapie.