Geriatrische fysiotherapie

Geriatrische fysiotherapie helpt de ouder wordende mens zijn of haar zelfstandigheid te behouden. Zelfstandig bewegen, zelfstandig wonen, zelfstandig deelnemen aan het dagelijks leven. Volledig herstel van klachten is vaak niet meer mogelijk, maar wel samen kijken: wat is mijn grootste beperking, waardoor zelfstandigheid in gevaar komt en daar samen aan werken. In overleg met de thuiszorg of omringende familie of vrienden. Als u of uw familielid niet in staat is om naar de praktijk te komen, dan komen wij naar u (thuisbezoek). De zorgverzekeraars vergoeden die behandelingen ook.

Voorkomen vallen & breken

Geriatrische fysiotherapie speelt een cruciale rol in het voorkomen van vallen en breuken bij oudere volwassenen. Gezien de verhoogde kwetsbaarheid van deze bevolkingsgroep voor zowel vallen als de complicaties ervan, is effectieve valpreventie van essentieel belang.

Het belangrijkste doel van geriatrische fysiotherapie is het bevorderen van mobiliteit, functie en kwaliteit van leven voor senioren. Door het uitvoeren van uitgebreide beoordelingen, kunnen geriatrische fysiotherapeuten risicofactoren voor vallen identificeren, zoals verminderde spierkracht, onevenwichtigheid, verminderde gezichts- en hoorvermogen, of beperkingen in mobiliteit en evenwicht.

Eenmaal geïdentificeerd, ontwikkelen de therapeuten een gepersonaliseerd behandelplan. Dit kan bestaan uit spierversterkende oefeningen, balanstraining, mobiliteitsoefeningen en looptraining. Bovendien kan het therapieprogramma bestaan uit advies en instructie voor omgevingsaanpassingen gericht op het verminderen van struikel- en valgevaar.

Door deze maatregelen kan de geriatrische fysiotherapie aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de incidentie van vallen en de ernstige breuken en andere verwondingen die hieruit kunnen voortvloeien bij oudere volwassenen. Het is een integraal onderdeel van de algehele zorg en het gezondheidsbeheer voor senioren.